Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. LESDEELNAME
1.1 Na betalen per bankoverboeking of via de online betalingslink kunt u per direct gebruik maken van het door u gekozen lesaanbod.

1.2 Proefles; U kunt eenmalig gebruik maken van het proefles aanbod. Een proefles kan bij alle lestijden worden ingeboekt. De bijdrage van een proefles is €10,50 maar als u binnen een tijdsbestek van 2 weken nog een proefles inboekt, dan krijg u deze 2de proefles gratis!

1.3 Afmelding dient uiterlijk 5 uur voordat de les begint, te worden doorgegeven. Ga naar de link ‘lesrooster’ van Yoga Studio Engel om uit te schrijven bij de ingeboekte les. Bij een te late uitschrijving kan de ingeplande les niet meer worden ingehaald, dan is de gemiste les voor uw eigen rekening!

1.4 Strippenkaart: Bij een lesduur van 75 minuten kan je een 10 rittenkaart aanschaffen. De 10 rittenkaart heeft normaal een maximale geldigheid van 12 weken maar in moeilijke tijden als in een lockdown 4 maanden.

1.5 Wanneer je vanwege omstandigheden de lessen (tijdelijk) moet staken, vindt er GEEN RESTITUTIE van lesgeld plaats. Als er sprake is van langdurig ziekte, of andere gegronde reden, valt er in overleg meestal wel wat te regelen. Terugbetaling is niet mogelijk, ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.

1.6 LET OP! Je krijgt één week voor de geldige einddatum een herinnering voor betaling. Als je altijd op dezelfde dag en tijd je les wilt blijven volgen, reserveer dan tijdig vooruit! Je kunt bij aankoop van een nieuwe strippenkaart meteen 10 lessen vooruit boeken, dit voorkomt teleurstellingen over lessen die vol zitten. Helaas kun je dit niet in 1 handeling doen, maar moet je 10x een les reserveren in het rooster.

2. VAKANTIES
2.1 Er is het hele jaar les met uitzondering van de schoolvakanties; dan is er een vakantierooster of op sommige en officiële feestdagen, helemaal geen les. De periode van vakanties en sluitingen staan tijdig op de website en worden geblokkeerd in het Momo rooster.

3. BIJZONDERHEDEN
3.1 Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.).

3.2 Voor een zwangerschapsperiode is er een jaarkaart. Daarmee kan je starten vanaf je 15e zwangerschapsweek en zolang het goed voelt gebruikt worden tot aan de geboorte van je kindje. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je ongeveer vier tot zes weken na je de geboorte de yogalessen weer oppakken. Het advies is dan te starten met korte lessen om dan rustig aan weer op te bouwen naar een eventuele lange les. Na het melden van een zwangerschap kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.

3.3 Bij blessure of medische aandoening adviseer ik om eerst je huisarts te raadplegen voordat je een yoga les wilt komen volgen. Yoga Studio Engel stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen tijdens de les. Bij langdurige ziekte of een blessure kan je je abonnement op basis van een doktersverklaring tijdelijk worden stopgezet.

Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid!

3.4 Bij ziekte/uitvallen van een docent stel ik alles in het werk om voor goede vervanging te zorgen.

4. HUISREGELS
4.1 Om hygiënische redenen wordt je verzocht om schoeisel uit te doen voordat je de groepszaal betreedt. Schoenen, tassen, jassen en andere eigendommen kan je veilig achterlaten in de kleedruimte. Voor je waardevolle spullen kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige kluisjes. Yoga Studio Engel is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.

4.2 Draag geen sterk ruikende parfums maar gebruik van deodorant om lichaamsgeur te voorkomen is gewenst. Zorg dat je voor de les niet te zwaar eet.
In de studio zijn alle nodige materialen aanwezig. Uit oogpunt van hygiëne kan je gebruik maken van een grote handdoek of een eigen yoga mat maar dit is niet verplicht. Draag gemakkelijk zittende kleding en bij bepaalde oefeningen en lessen is het belangrijk voldoende grip op de ondergrond te hebben. Dit ter voorkoming van blessures. Blote voeten of goed zittende antislip (yoga)sokken zijn dan aanbevolen. Voor alle oefeningen op blote voeten en het gebruiken van materialen op de blote huid, is het vanwege de hygiëne wenselijk om matten en hulpstukken van Yoga Studio Engel na gebruik te reinigen.

5. AANVANG
5.1 De yogastudio en de zaal is een kwartier vóór aanvang van de les toegankelijk! Om de lessen ongestoord te kunnen starten wordt je 5 minuten voor een les start in de zaal verwacht. De deur sluit op aangegeven lestijden, dus zorg dat je op tijd bent.
Tijdens de lessen stellen we het op prijs als je stil kunt zijn bij de ingang van de ruimte!

6. WORKSHOPS EN PRIVE of aan huis LESSEN
6.1 Inschrijven voor workshops en privé lessen doe je via mail of via de inschrijflink van Yoga Studio Engel. Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je staat ingeschreven voor een activiteit krijg je hiervan per e-mail bericht. Het is dus van belang dat je bij opgave je e-mailadres duidelijk doorgeeft. Je inschrijving is definitief nadat ik je betaling heb ontvangen.

6.2 Annuleren kan tot een week voor aanvang. Bij annulering na deze datum blijven de volledige kosten aan Yoga Studio Engel verschuldigd. Wanneer je vanwege omstandigheden de lessen (tijdelijk) moet staken, vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Als er sprake is van langdurig ziekte, of andere gegronde reden, valt er in overleg meestal wel wat te regelen. Terugbetaling is niet mogelijk. Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.

6.3 Als een activiteit of les is volgeboekt kun je op de wachtlijst worden geplaatst. Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijg je zo snel mogelijk afbericht.

7. Persoonsgegevens
7.1 Yoga Studio Engel verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yoga Studio Engel gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

7.2 Yoga Studio Engel gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Studio Engel en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yoga studio Engel, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogastudioengel.nl. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga Studio Engel gebruik kan worden gemaakt.

7.3 Yoga Studio Engel geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

AANPASSING VOORWAARDEN DATERING: 19-01-2022